Hướng dẫn làm đồ da

Hướng dẫn mình sưu tầm của các thợ nước ngoài, cấu trúc ráp và trình tự của các thợ có thể sẽ khác nhau.
Những hướng dẫn này không liên quan gì đến nghề thủ công của các hãng. Mục đích là để chia sẻ ý tưởng và chỉ dành cho việc trao đổi kinh nghiệm và học hỏi của những người thợ làm da thủ công.