Hướng dẫn làm túi Birkin Retourne 25

Hướng dẫn làm túi Birkin Retourne 25

Birkin là chiếc túi huyền thoại trong dòng túi xách. Rất khó để làm ra một chiếc Birkin, đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm của người thợ lâu năm mới có thể hoàn thành một chiếc túi hoàn chỉnh. Vì cả quá trình hoàn thiện sản phẩm, bắt đầu từ các phần riêng lẻ, phần quai, ngăn túi zipper đã là một thách thức. Sau đó đến phần ráp hông với ráp nắp túi cũng là những bước khó khăn. Sau cùng khi đã ráp xong hết các bộ phận, tới bước lộn túi từ trong ra ngoài cũng làm cho thợ phải đổ mồ hôi. Như vậy, nó thật là một thách thức đối với người mới làm chiếc túi này lần đầu tiên.

Trước khi bắt tay vào làm, bạn nên đọc sơ qua hướng dẫn này một lần để biết sơ bộ quá trình, sau đó mới thực hiện sau khi đã làm quen với các bước.

Trong hướng dẫn này là túi birkin 25, cách thức cũng tương tự đối với túi size 30 và 35.

Thông số tham khảo của các dụng cụ:

  1. Đục xiên 3.0mm
  2. Ke viền đầu Fn2 1.5mm
  3. Kim khâu size 004
  4. Chỉ khâu size 0.45-0.5mm
  5. Đục lỗ 1mm

Chuẩn bị nguyên liệu

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

Phụ kiện

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

1. Cắt và khâu các bộ phận rời

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

Sau khi dán băng keo 2 mặt, rắc ít bột phấn rôm hoặc dùng tay dặm lên keo vài lần để làm giảm độ dính

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

Cố định rập thật chuẩn để bước đục được chuẩn

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

Keo 2 mặt không nên dính quá chặt

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

Dán rập thật cố định nhưng không nên dính quá chặt

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

làm đồ da, rập túi da, túi da thủ công, phụ kiện túi da

Đục khâu và khâu các bộ phận rời. Có thể sơn cạnh trước các thành phần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *