Hướng dẫn làm túi Picotin

Hướng dẫn cách làm túi da thủ công Picotin

1. Làm quai túi

1. Cắt thô 4 miếng da quai túi theo rập

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

2. Gia cố bằng cách dán 4 miếng da với da BOX

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

3. Cắt tinh theo rập

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

4. Lạng mép

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

5. Sơn cạnh phần đầu quai trước

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

6. Dán 2 mặt quai vào, chú ý không bôi keo vào phần đầu đã sơn cạnh

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

7. Sơn cạnh phần thân quai

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

8. Khâu nhưng chừa 2 đầu lại, để qua một bên

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

2. Làm phần thân túi

1. Cắt tinh tấm da mặt trước và sau phần thân

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

2. Lạng mép 3 cạnh dưới như trong hình

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

3. Ke viền

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

4. Khâu với quai túi và sơn cạnh

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

3. Làm dây thân túi và dây gắn khóa

1. Cắt thô dây thân, dây gắn khóa và dán với da BOX

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

2. Cắt tinh và đục khâu theo rập

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

3. Lạng mép dây gắn khóa như hình

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

4. Luồn dây gắn khóa vào khoen và khâu

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

5. Sơn cạnh hai dây thân

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

6. Luồn 1 dây thân vào khoen của dây khóa

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

7. Dán vào khâu vào tấm thân túi

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

8. Dây thân còn lại luồn vào 2 khoen

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

9. Khâu vào tấm thân túi

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

10. Đục lỗ và gắn khoen Ore

hướng dẫn cách làm túi picotin, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *