2 thoughts on “Hướng dẫn làm túi yên ngựa (Saddle Bag) – [Rập Free]

    • Làm Đồ Da says:

      Hiện mình không có phụ kiện cho mẫu này bạn ạ. Sau này mình làm rập tiếng việt chi tiết và nhập phụ kiện thì sẽ đăng trên web nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *