Hướng dẫn làm ví dài Kelly wallet

Hướng dẫn làm ví Kelly wallet

Chuẩn bị

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

1. Đục khâu tấm hông, quai ví và tấm mặt ngoài

Lưu ý: khi dán keo 2 mặt, rắc một ít bột phấn hoặc chà keo lên vải để giảm bớt độ dính, tránh tình trạng keo dính chặt làm hỏng bề mặt da.

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

hướng dẫn làm ví kelly wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện túi da

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *