Hướng dẫn làm túi Kelly Ado 22

Balo Kelly Ado cũng thuộc dòng túi Kelly nhưng lại mang phong cách thoải mái, bình dân và giản dị. Phù hợp với cả nam lẫn nữ với style trẻ trung và rất dễ mang ra đường.

Cách làm thủ công túi Ado này cũng tương tự như cách làm túi Birkin là dòng túi cần phải lộn. Bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn cách làm túi Birkin Retourne để xem thêm.

 Thông số tham khảo của các dụng cụ:

  1. Đục xiên 3.0mm
  2. Ke viền đầu Fn2, đường ke cách mép 1.5mm
  3. Kim khâu size 004
  4. Chỉ khâu size 0.45-0.5mm

Chuẩn bị

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi da kelly ado 22, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *