Hướng dẫn làm túi Kelly 25 Retourne

Kelly Retourne cũng là chiếc túi cổ điển thuộc dòng túi Kelly. Cách làm nó có nhiều điểm tương tự như làm balo Kelly Ado. Đồng thời, là kiểu túi có ngăn túi trong và phải lộn nên về cấu trúc và cách làm các bộ phận cũng có điểm tương tự như túi Birkin. Khi bạn xem hướng dẫn này, bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cách làm túi Kelly Ado và túi Birkin Retourne. Phần khó nhất vẫn là phần làm quai túi, nếu bạn chưa có kinh nghiệm hãy tập trung và rất cẩn thận khi làm phần quai.

 Thông số tham khảo của các dụng cụ:

  1. Đục xiên 3.0mm (cách mép 2.5mm)
  2. Đục tròn 4.0mm hoặc 3.0mm
  3. Ke viền đầu Fn2, đường ke cách mép 1.5mm
  4. Kim khâu size 004
  5. Chỉ khâu size 0.45-0.5mm

Chuẩn bị

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm túi lộn kelly retourne, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *