Hướng dẫn làm ví dài Bearn wallet

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

Bearn wallet là kiểu ví dài gập đôi cổ điển. Cấu trúc bên phải va trái bao gồm các ngăn thẻ và một ngăn khóa kéo. Bên ngăn thẻ có nhiều ngăn nhỏ đều nhau. Nói chung thì làm ví này sẽ bao gổm hầu hết các kĩ thuật cơ bản của quá trình làm ví dài. Bên cạnh đó, có một phần hơi khó là làm sao để canh thẳng các ngăn ví. Các phần khác thì sẽ làm giống như làm ví ngắn. Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn của bài làm ví ngắn.

Thông số tham khảo của các dụng cụ:

  1. Đục xiên 3.0mm
  2. Ke viền đầu Fn2, đường ke cách mép 1.5mm
  3. Kim khâu size 004
  4. Chỉ khâu size 0.45-0.5mm

Chuẩn bị

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *