Hướng dẫn làm ví Bearn Compact wallet

Ví Bearn Compact là một chiếc ví ngăn kiểu cổ điển. Cấu trúc bên trái và phải bao gồm các ngăn thẻ và ngăn khóa kéo, là 2 cấu trúc rất cơ bản trong hầu hết các kiểu ví. Thêm vào đó, phần khó là chỗ xắp xếp các ngăn cho thật thẳng, và kĩ thuật ráp các ngăn ví lớn thì tương tự như làm các kiểu ví ngắn khác.

Thông số tham khảo của các dụng cụ:

  1. Đục xiên 3.0mm
  2. Ke viền đầu Fn2, đường ke cách mép 1.5mm
  3. Kim khâu size 004
  4. Chỉ khâu size 0.45-0.5mm

Chuẩn bị

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

Sau khi mở ví sẽ có 2 phần. Ví sẽ có rất nhiều chi tiết làm bối rối cho các bạn mới nên mình sẽ chia các thành phần ra làm 2, bên trái và bên phải.

Các thành phần ngăn zip bên trái

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

Các thành phần ngăn thẻ bên phải

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

Phụ kiện

hướng dẫn cách làm ví da bearn compact wallet, làm đồ da thủ công, rập túi da, phụ kiện đồ da

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *